JM-3.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Jebavý JosefJednoband: 1x 40 / 2540 / 21
1.90
6
325.00000000 %
2
Záboj VítJednoband: 1x 40 / 2518 / 21
0.85
6
722.22200000 %
0