JM-3.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Jebavý JosefVolná hra: 1x 130 / 2560 / 25
2.40
11
46.15380000 %
0
Záboj VítVolná hra: 1x 130 / 25125 / 25
5.00
38
96.15380000 %
2