JM-3.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Hutař MiroslavKádr 52/2: 1x 100 / 2563 / 25
2.52
16
206.34900000 %
0
Záboj VítKádr 52/2: 1x 100 / 2590 / 25
3.60
13
144.44400000 %
2