JM-3.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Záboj VítKádr 52/2: 1x 100 / 2554 / 25
2.16
11
240.74100000 %
2
Štěpánek LadislavKádr 52/2: 1x 100 / 2543 / 25
1.72
8
302.32600000 %
0