JM-3.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Záboj VítJednoband: 1x 77 / 2518 / 23
0.78
3
722.22200000 %
0
Tichý MiroslavJednoband: 1x 77 / 2540 / 23
1.73
8
325.00000000 %
2