JM-3.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Záboj VítKádr 52/2: 1x 100 / 2569 / 25
2.76
19
188.40600000 %
0
Tichý MiroslavKádr 52/2: 1x 100 / 2592 / 25
3.68
22
141.30400000 %
2