JM-3.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Ondrovčák MiroslavKádr 52/2: 1x 100 / 25100 / 17
5.88
40
130.00000000 %
2
Záboj VítKádr 52/2: 1x 100 / 2579 / 17
4.64
15
164.55700000 %
0