JM-3.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Záboj VítJednoband: 1x 77 / 2515 / 21
0.71
5
866.66700000 %
0
Vedra VladimírJednoband: 1x 77 / 2540 / 21
1.90
12
325.00000000 %
2