JM-3.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Záboj VítVolná hra: 1x 130 / 2581 / 25
3.24
17
62.30770000 %
0
Mertl VladimírVolná hra: 1x 130 / 2588 / 25
3.52
16
67.69230000 %
2