JM-3.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Brychta Miloš st.Jednoband: 1x 77 / 2527 / 25
1.08
5
481.48100000 %
1
Záboj VítJednoband: 1x 77 / 2527 / 25
1.08
8
481.48100000 %
1