JM-3.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Starý RadekKádr 52/2: 1x 100 / 2599 / 25
3.96
35
131.31300000 %
2
Záboj VítKádr 52/2: 1x 100 / 2558 / 25
2.32
6
224.13800000 %
0