JM-3.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Brychta Miloš st.Volná hra: 1x 130 / 2558 / 25
2.32
15
44.61540000 %
2
Záboj VítVolná hra: 1x 130 / 2557 / 25
2.28
13
43.84620000 %
0