JM-3.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Jedlička JaroslavVolná hra: 1x 130 / 2569 / 25
2.76
16
53.07690000 %
0
Záboj VítVolná hra: 1x 130 / 2570 / 25
2.80
12
53.84620000 %
2