SM-1.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

Líška Antonín ml.Kádr 52/2: 1x 150 / 20126 / 20
6.30
28
84.00000000 %
0
Schoffer BrunoKádr 52/2: 1x 150 / 20150 / 20
7.50
48
100.00000000 %
2