Soutěže

Česká republika (6)

"LIGA ""A"""Závodní stůl | Družstvo [2] | Trojband | Česká republika
"LIGA ""B"""Závodní stůl | Družstvo [2] | Trojband | Česká republika
"LIGA ""C"""Závodní stůl | Družstvo [2] | Trojband | Česká republika
Grand Prix v trojbanduZávodní stůl | Trojband | Česká republika
Grand Prix v technických disciplínáchZávodní stůl | Volná hra, Kádr 47/1, Kádr 47/2, Jednoband, Kádr 71/2 | Česká republika
FINÁLE MRMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Trojband | Česká republika

Čechy (2)

1.LIGA AMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Trojband | Čechy
2.LIGA AMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Trojband | Čechy

Severní Čechy (3)

SČ-1.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Trojband | Severní Čechy
SČ-2.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Trojband | Severní Čechy
SČ-3BMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Severní Čechy

Střední Čechy (2)

Stř.Č-2.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2 | Střední Čechy
Stř.Č-3BMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Střední Čechy

Východní Čechy (3)

VČ-1.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Trojband | Východní Čechy
VČ-2.AMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra | Východní Čechy
VČ-2.BMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra | Východní Čechy

Západní Čechy (2)

ZČ-1.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Trojband | Západní Čechy
ZČ-2.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Trojband | Západní Čechy

Morava (2)

1.LIGA BMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Trojband | Morava
2.LIGA BMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Trojband | Morava

Jižní Morava (5)

JM-1.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Trojband | Jižní Morava
JM-2.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Trojband | Jižní Morava
"JM-3.""A"""Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra | Jižní Morava
"JM-3.""B"""Malý stůl | Družstvo [2] | Volná hra | Jižní Morava
JM-4.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra | Jižní Morava

Severní Morava (3)

SM-1.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Trojband | Severní Morava
SM-2.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra | Severní Morava
SM-3BMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Severní Morava

Střední Morava (1)

Stř.M-1.Malý stůl | Družstvo [3] | Kádr 52/2, Jednoband, Trojband | Střední Morava